ZAPOČNITE POSAO ILI PROŠIRITE DELATNOST UZ MINIMALNO ULAGANJE

Ako ste planirali da započnete vlastiti posao ili proširite svoju poslovnu delatnosti u novom, modernom kompleksu, pripremili smo za vas program koji će omogućiti da to i ostvarite.

Sa željom da našim potencijalnim kupcima lokala pomognemo da amoritizuju visoke početne troškove vezane za inicijalno ulaganje u kupovinu lokala, pokrenuli smo program „Zakupi pa kupi“, prema kojem poslovni prostor - lokale nudimo po promotivnoj ceni zakupa od 10 Eur za ceo lokal uvećano za pripadajući iznos PDV-a u prvih 15 meseci planiranog poslovanja. Potencijalni kupci/zakupci zakupljuju poslovni prostor u promotivnom periodu po promotivnoj ceni koja će im omogućiti da tržišno razrađuju vlastitu delatnost kojom se bave i stvore uslove za kupovinu poslovnog prostora - lokala nakon isteka ugovorenog perioda zakupa ako se za to odluče.

Za više informacija o sistemu zakupa možete se obratiti Sektoru prodaje na tel. 011/2750-814 ili 064/894-1001.

Vaše Dunavske terase