JAVNA PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA

U skladu sa institutom poziva na ponudu iz čl. 35, Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije, Privredno društvo „Aramont“ d.o.o., poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica, kod kojih postoji interes, da oglašivaču upute svoje ponude pod objavljenim minimalnim uslovima ili boljim za kupovinu poslovnog prostora - lokala na PSK Dunavske terase, koji se nalaze na adresi Vojvode Micka Krstića br.1, opština Palilula. Pravo na dostavljanje ponuda saglasno ovom oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

Sve detalje poziva možete pogledati u povezanom dokumentu: Poziv za javnu prodaju poslovnog prostora