ŠTEDITE U KVADRATIMAUkoliko imate novčana sredstava kojima želite da osigurate sigurniju budućnost, sigurno razmišljate da li se više isplati štedeti ta sredstva u dinarima ili evrima, koliko se uopšte štednja isplati i da li postoje i drugi vidovi štednje?

Za klasičnu štednju ćete pronaći veliki broj ponuda, jer one zavise od mnogo kriterijuma: ročnosti, visine štednog uloga, valute u kojoj se štedi,… U Srbiji su u ponudi štednja u devizama i dinarima. Za oročenu deviznu štednju banke će vam ponuditi kamate od 0,55% do najviše 1,35%, dok kamata na štednju u dinarima može biti oko 4-5%.

Pokušali smo da napravimo paralelu da li je isplativije oročiti vlastita sredstva ili pronaći drugi vid štednje, koji bi obezbedio kako sigurnost osnovnog kapitala, tako i veći prihod u dužem vremenskom peridu. U tu svrhu smo uporedili prihod od kamate za oročena sredstva sa prihodom od rentiranja poslovnog prostora u kompleksu Dunavske terase.

stednja

Ono što investiranje u nekretnine čini posebno prihvatljivim, pored prihoda od rentiranja, je i sigurnost osnovnog kapitala. Uknjižena, dobro pozicionirana nekretnina je kapital kojim možete uvek raspolagati (prodati, dati kao zalog za neki dodatni oblik investiranja,…), a prihod od zakupa će obezbediti da vam se investirani novac vrati u određenom peridu.