O investitoru

Privredno društvo “Aramont”d.o.o. je osnovano 15.03.2008. godine kao SPV kompanija sa ciljem izgradnje Poslovno stambenog kompleksa “Dunavske terase” u Beogradu.

Kompanija je osnovana sa ciljem sublimiranja znanja, potencijala i iskustva u vođenju zajedničkog projekta.

Vlasnici firme su dve domaće i jedna inostrana kompanija.